PRZERYWNIK LOGICZNY NA WOLNĄ CHWILĘ


Czy widzisz tancerkę wirującą w prawo czy w lewo?
Jeśli w prawo, to bardziej używasz prawej półkuli mózgowej i na odwrót.
ROZWIĄZANIE:

1. nosorożec - chyba jasne?
2. koło - nie ma rogów.